Poslední příspěvky od Zdeněk Pekárek

Poslední bytový dům Na Rafandě opraven

Společenství vlastníků jednotek bytového domu čp. 256, kterého je městys Divišov členem, realizovalo v tomto roce rekonstrukci vnějšího pláště, zateplení střechy a opravu vnitřních sklepních prostor domu. Snížení energetické náročnosti bytového domu, je spolufinancováno ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR, konkrétně z Integrovaného operačního programu.     
Číst více ...

Obnova památníku obětem 1. světové války ve Zdebuzevsi

Stávající památník ve Zdebuzevsi, který byl již  v havarijním stavu, byl obnoven. Byl vybudován nový betonový základ, na kterém je nový památník postaven. Jako vhodný materiál pro realizaci památníku byla vybrána vápenická žula. Jednotlivé díly památníku jsou propojeny nerezovými čepy. Pohledové plochy architektury jsou jemně štokovány.  Z čelního pohledu je ve středovém sloupci osazen znak 1. československé republiky…
Číst více ...

Výsadba nových alejí a obnovení polní cesty

V rámci dotační  podpory z Ministerstva životního prostředí, mohl městys Divišov realizovat obnovu aleje a polní cesty vedoucí z ulice Na Vyhlídce, až k litichovskému křížku. Opatření se skládá ze založení jednostranné aleje s příměsí keřových pásů.  Bylo vysazeno celkem 28 jabloní, 17 hrušní a 7 třešní. Mezi dřeviny byly nepravidelně umístěny oplocenky s keři  konkrétních druhů, např. kaliny obecné, růže…
Číst více ...

Poslední komentáře od Zdeněk Pekárek

Zatím žádný komentář od Zdeněk Pekárek .