Kategorie: Aktuality

Bezpečný herní povrch pro děti v mateřské škole

Na zahradě  mateřské školy byl opět rozšířen bezpečný herní povrch, tentokrát  i ve své spodní části.  Při stavbě došlo k opravě okolního zdiva a zároveň byla instalována nová skluzavka, která nahradila stávající herní prvek, který byl již za hranicí životnosti.  Do přípravy podkladních povrchů,  se zapojili i tatínkové dětí z naší mateřské školy, za což jim moc…
Číst více ...

Rozšíření veřejného osvětlení v ulici Třemošnická

V rámci dalšího rozšiřování a rekonstrukce veřejného osvětlení přibyly dva sloupy v ulici Třemošnická. Došlo tak ke zvýšení viditelnosti v těchto místech, především pro vozidla jedoucí od Třemošnice a chodce pohybující se v blízkosti křižovatky s ulicí Na Sídlišti.
Číst více ...

Nová střecha na obecním domě ve Lbosíně

Dosluhující stará střešní eternitová krytina na obecním domku ve Lbosíně, byla nahrazena novou krytinou. V rámci rekonstrukce, byla také zrušena elektrická přípojka, vedená ze sloupu na nástřešní sloup na budově a byla nahrazena zemním vedením přípojky.
Číst více ...