Kategorie: Radonice

Nový most v Radonicích

V Radonicích byla dokončena stavba nového mostu, který byl postaven v rámci celkové rekonstrukce vozovky v Radonicích. Tímto byly dokončeny celkové úpravy hlavní komunikace v Radonicích. Na realizaci stavby byly  Středočeským krajem použity dotační prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury.   
Číst více ...

Radonice mají opravenou hlavní silnici

Byla dokončena rekonstrukce části silnice III/11127 od mostu přes Blanici až k mostu v Radonicích, kdy součástí stavby byla i oprava několika propustků a zkvalitnění odvodnění povrchové vody přímo v Radonicích. Stavbu realizoval Středočeský kraj.   
Číst více ...