Odbor vnitnřních věcí – vyřizujeme

Lenka Šetková - tajemnice

tel. 317 855 225

setkova@divisov.cz

Agenda:

Kácení dřevin

Příjem petic

Příjem stížností

Přihlášení psa

Prohlášení plátce poplatku za odpad

Poplatek za popelnici

Žádost o byt v DPS

Vyjádření lékaře k žádosti o byt v DPS

Správní poplatky

Poplatky za nájemní smlouvy

Poplatky za hřbitovní místo


Marcela Ottlová - matrika, podatelna

tel. 317 855 282

ottlovam@divisov.cz

podatelna@divisov.cz

Agenda:

Příjem písemností do podatelny

Evidence obyvatel

Matrika

Ověřování dokumentů

Czech Point