Výzva k podávání nabídek – kanalizace a vodovod Plochá dráha Divišov

Termín pro podávání nabídek je do 31.1.2018.

Výzva kanalizace a vodovod Plochá dráha - Divišov

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Příloha č.4 - Rozpočet

A.Průvodní_zpráva_Divišov

B.Souhrnná_zpráva_Divišov

B8_Zásady_organizace_stavby.

Divišov_náhradní_stromy

DIVIŠOV_podrobná_1

DIVIŠOV_podrobná_2

DIVIŠOV_přehledná

DIVIŠOV_stromy_oprava

D_Techzpr_Divišov

kanal_stoka_vytýčení

kladečák_Divišov_plochá

PP_gravitace_stoka

PP_vodovod_plochá

vzor_řez_divišov

Výkaz_výměr_divišov