Monthly Archives: Říjen 2016

Prodloužení uzavírky silnice ve Zdebuzevsi do 30.11.2016

Prodloužení termínu úplné uzavírky silnice č. III/11127 v obci Zdebuzeves včetně vedení objízdné trasy  do 30. 11. 2016 z důvodu víceprací (po odkrytí svršku cesty bylo zjištěné, že na dvou úsecích je konstrukce vozovky porušená z důvodu nesoudržných původních svahů a neodvodnění těchto míst. dio-iii-11127-radonice-prutah-zdebuzeves-uprava
Číst více ...

Informace o uzavření stavebního úřadu

  V termínu 24.10. – 28.10.2016   z důvodu školení je Stavební úřad uzavřen V době mojí nepřítomnosti odevzdávejte písemné žádosti (s telefonním kontaktem a emailem na Vás ) v podatelně Úřadu městyse Divišov. Děkuji za pochopení, Marek Měchura.
Číst více ...

Nový most v Radonicích

V Radonicích byla dokončena stavba nového mostu, který byl postaven v rámci celkové rekonstrukce vozovky v Radonicích. Tímto byly dokončeny celkové úpravy hlavní komunikace v Radonicích. Na realizaci stavby byly  Středočeským krajem použity dotační prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury.   
Číst více ...

Rekonstrukce vnitřních prostor obecního domu v Dalovech.

V dalovském obecním domě byla provedena kompletní rekonstrukce elektřiny, v rámci které bylo instalováno i nové vytápění vnitřních prostor. Kompletně zrenovovány byly také parkety a prostory byly nově vymalovány.  Děkujeme místním hasičům za pomoc při provádění prací. Foto po rekonstrukci. Foto z průběhu rekonstrukce:    
Číst více ...

Informace ke kontrolám kotlů

Informace pro občany: Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17…
Číst více ...