Základní informace

Městys Divišov (v latinských textech Divischovium, v německých Diwischau) se nachází mezi městy Benešov a Vlašim, asi 15 km východně od Benešova, na 41. km dálnice PrahaBrno v Posázaví v okrese Benešov. Katastr obce má rozlohu 3098 ha a je rozdělen do dvou nesousedících celků. Obec a jeho okolí tvoří region Divišovsko. Obec Divišov se skládá z osmi místních částí – Dalovy, Divišov, Křešice, Lbosín, Měchnov a Šternov tvoří jeden územní celek, Radonice, a Zdebuzeves druhý. V obci je registrováno v roce2008 celkem 754 adres a žije zde asi 1600 obyvatel. PSČ obce je 257 26 až 27.

Divisov_foto_Vit_Svajcr_36Divišov bylo poddanské město, jehož založení spadá do období do doby vlády Břetislava I. před r. 1130. Zakladatelem obce byl Diviš, člen družiny knížete Břetislava.

Název obce je v 1. polovině 13. století zachyceno v podobách Divišov a Divišovice: „1218 … testis Dyuvis de Dyuviscov …1219 Diuis de Diuisoviz …“; poté se ustálila podoba Divišov. Tímto názvem bylo vyjádřeno, že jde o majetek Divišův. Osobní jméno Diviš, které je základem názvu městečka, je českou podobou řeckého jména Dionýsios, což znamená „bůh vína“, popřípadě též „božské dítě“; v češtině je možnost výkladu také jako „divoký“ (patrně vlivem formální podoby s přídavným jménem divý).

Na místě dnešní starobylé budovy děkanství, stávala tvrz, kolem které se začala tvořit osada. Před rokem 1242 založil Zdislav, prvorozený syn Diviše z Divišova, hrad Šternberk (dnešní obec Český Šternberk). Pojmenován byl po původním erbu Diviše z Divišova, zlaté osmicípé hvězdě na modrém poli. Následně se tedy z Divišovců stal rod Šternberků, jež vlastní hrad do dnešních dnů. V průběhu roku 1545 byla osada Divišov povýšena na město, které získalo privilegiem krále Ferdinanda I. na žádost Jana Holického ze Šternberka práva tržní (pořádání sobotních trhů) a hrdelní (trestání zločinců). Město zároveň dostalo znak v podobě zlaté hvězdy, který připomínal pány ze Šternberka a městskou pečeť. O poměrech v Divišově vypovídá i Smolná kniha z let 1617 – 1751, která přetrvala hrozný požár v roce 1742, kdy téměř celé město lehlo popelem.

Divisov_foto_Vit_Svajcr_29

V říjnu 1899 byla zahájena stavba železniční tratě vedoucí z Čerčan do Kolína. V Ledečku železniční trať odbočovala na KácovSvětlou nad Sázavou. Slavnostní zahájení provozu na této železniční trati se konalo 6. října 1901. 1.března 1900 byla v Divišově otevřena pošta a v roce 1902 byla v ní instalována telegrafní stanice.

Od roku 1925 začala fungovat pravidelná autobusová linka Benešov – Divišov, která spolu s paralelní železnicí nazývanou Posázavský pacifik dopomohla k rozvoji chataření a vzniku více jak 15 chatových osad. Stavba dálnice D1 od Prahy až do Šternova byla uvedena do provozu 8. července 1977 a ještě více akcelerovala jednak chatovou výstavbu v okolí, především u řek BlaniceSázava a pak rekonstrukce chalup, samostatných hospodářských stavení a mlýnů, které zůstávaly volné po migraci obyvatel do měst v poválečném období.

Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.

Zdroj: Wikipedia

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com