Stavební úřad – kontakty

Stavební úřad Divišov
Horní náměstí 21
257 26 Divišov

Ing. Pavlína Seligerová
Tel: 317 855 400

Olga Hořtová
Tel: 317 855 400
hortova@divisov.cz

 

PROVOZNÍ HODINY
podatelna

Pondělí 8-11 12-17 h
Úterý 8-11 12-15 h
Středa 8-11 12-17 h
Čtvrtek 8-11 12-15 h
Pátek 8-11 12-14 h

ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí 8-11 12-17 h
Středa 8-11h 12-17 h

Č.bú. 320042349/0800                                            


ÚŘAD MĚSTYSE DIVIŠOV ODBOR STAVEBNÍ-STAVEBNÍ ÚŘAD vykonává

státní správu na úseku územního a stavebního řízení; je obecným stavebním úřadem.

Správní území:

Městys Divišov k.ú. Divišov u Benešova

k.ú. Dalovy

k.ú. Křešice u Divišova

k.ú. Lbosín

k.ú. Měchnov (Šternov)

k.ú. Zdebuzeves (Radonice)


 

Městys Český Šternberk k.ú. Český Šternberk

Obec Drahňovice k.ú. Drahňovice

Obec Litichovice k.ú. Litichovice

Obec Třebešice k.ú. Třebešice u Divišova

Obec Slověnice k.ú. Slověnice

Obec Bílkovice k.ú. Bílkovice (Takonín, Moravsko)

Obec Všechlapy k.ú. Všechlapy nad Blanicí


 

Metodicky je podřízen příslušnému odboru Krajského úřadu Středočeského kraje se sídlem

Zborovská 11, 150 21 Praha 5, který je zároveň odvolacím orgánem.


 

ODBOR STAVEBNÍ MĚSTYSE DIVIŠOV VYKONÁVÁ ČINNOSTI:

ve správním území pověřeného úřadu Městyse Divišov vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:

• územní řízení a územní rozhodování

• povolování staveb, změn staveb a udržovacích prací

• povolování terénních úprav

• kolaudace, resp. užívání staveb

• povolování změn v užívání staveb

• dohled nad stavem staveb

• nařízení nezbytných úprav

• nařízení a povolování odstranění staveb

• nařízení zabezpečujících prací

• nařízení k vyklizení staveb

• výkon státního dozoru

• ukládání sankcí za přestupky proti stavebnímu řádu

• ukládání sankcí za spáchání správního deliktu proti stavebnímu řádu

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com