Kontakty

Městys Divišov

Horní Náměstí 21
257 26 Divišov
IČ: 00231690

číslo účtu 320042349/0800

Jsme plátci DPH

DIČ: CZ 00231690

Podatelna:

Telefon: 317 855 282
podatelna@divisov.cz

Datová schránka: qmpbeue

Kontakty: Úřad městyse

Starosta Mgr. Zdeněk Pekárek 317855225 pekarek@divisov.cz
1. místostarosta Stanislav Dvořák    
2. místostarosta Mgr.Petr Lunga 602103641 lunga@zsdivisov.cz
Podatelna Bc. Marie Zvárová 317855225 zvarova@divisov.cz
Hlavní účetní, evidence majetku Jana Jeřábková 317855251 jerabkova@divisov.cz
Matrika,  pokladna Marcela Ottlová 317855282 ottlova@divisov.cz
Pohledávky, smlouvy Ing. Alena Švideková   svidekova@divisov.cz
       
Stavební úřad  Ing. Pavlína Seligerová

Olga Hořtová

317855400 seligerova@divisov.cz

 

hortova@divisov.cz

Lesní hospodář Ladislav Jeřábek 722624424 lesakladjer@seznam.cz
Pečovatelská služba Divišov Jaroslava Vlčková 724183941 dpsdivisov@seznam.cz
Správce DPS Radka Eichlerová 723 887 843  

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Povinně zveřejňované informace dle Nařízení vlády 495/2004 Sb. o elektronickém podpisu a elektronické podatelně

Elektronické adresy elektronické podatelny:
Adresa, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Úřadu městyse Divišov, je: podatelna@divisov.cz

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance úřadu městyse

- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena

- identifikátor datové zprávy přidělený elektronickou podatelnou.

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Vzorová datová zpráva: 

xxxxxxx

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

formát *.txt (prostý text)
formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
formát *.rtf (rich text format)
formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
formát *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)
formát *.pdf (soubory softwarového produktu Adobe Acrobat)

Datové zprávy jsou přijímány případně i v dalších formátech kompatibilních s MS Office 2000 a vyššími.

Pokud je datová zpráva delší než 5 stránek tištěného textu, musí obsahovat průvodní text maximálně v této délce.

Datové zprávy jsou elektronickou poštou přijímány pouze do max. celkové velikosti datové zprávy 2MB.

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny: 

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny úřadu městyse zasílejte na elektronické adresy podatelna@divisov.cz