Rozhledna Špulka

ŠpulkaDivišov, jako člen svazku obcí CHOPOS se podílel na přípravě a realizaci rozhledny Špulka, která se nachází ve správním území Divišova a to konkrétně v katastru obce Lbosín na vrcholu Březák.

„Už od pradávna se lidé snaží vyniknout, zapsat se do povědomí ostatních, zanechat po sobě nějaký záznam, jinak řečeno historickou stopu.

V moderním světě zejména muži s úsměvem popisují žebříček svých cílů – zplodit potomka, postavit dům, zasadit strom, atd. Jistě, jsou to vznešené cíle, nakonec provázejí lidstvo od nepaměti. Starostové a starostky obcí sdružených v mikroregionu CHOPOS si stanovili také jeden cíl, vytvořit společné dílo, určitou symboliku, která vtiskne do povědomí všech, že zde existuje, možná s odstupem času existovalo sdružení obcí, usilující o společný rozvoj venkovského prostoru ležícího ve Středočeském kraji. Potencionál projektu není zdaleka jen o výhledu do okolní krajiny ani o ješitnosti několika jedinců, či zvýšení atraktivity zdejší lokality. Předkládaný záměr má mnohem širší sociální rozměr. Dnešní globalizací ovlivněná doba s sebou přináší řadu vymožeností. To přirozeně nese i jistá negativa v podobě ztráty identity, neochoty participovat na veřejném životě. Zejména mladá generace ztrácí schopnost vnímat věci kolem sebe bez použití moderních technologií. Není ochotna se aktivně zapojovat do života na venkově, nezná historii svého sídla, natož přilehlého okolí. Chybí jistý druh patriotismu a zdravé hrdosti, který se po staletí mezigeneračně předával. Vztah člověka k zemědělské půdě je pravděpodobně nenávratně přetrhán, lze však vytvořit i jiné symboly vhodné k identifikaci.

Prvotní myšlenky, které nebyly zdaleka o rozhledně, se postupně změnily ve skutečnost. Původní záměr zněl asi takto: uskutečnit společný projekt, vytvořit v území naučné místo a do něj soustředit veškeré informace z 21 obcí mikroregionu. Přemýšlelo se o dobře viditelné lokalitě, o něčem, co dlouhodobě přetrvá i ve venkovním prostředí. Až při jedné schůzce dvou lidí, Miroslava Kratochvíla, manažera svazku obcí  CHOPOS a Petra Lungy, tehdejšího předsedy téhož území, se v září roku 2009 zrodil nápad rozšířit záměr o rozhlednu. Od tohoto okamžiku se již počítalo s rozhlednou.

Při projektování naučného místa s rozhlednou se přemýšlelo nad provedením, vzhledem a tvarem rozhledny, hledala se symbolika regionu. Ze tří architektonických návrhů, které vytvořila Ing. arch. Iveta Torkoniaková, vyhrála s naprostou převahou rozhledna, tehdy ještě s pracovním názvem Špulka.  Krásný, čistý tvar, výstižné a obecně české jméno představovalo dohromady vše žádané. Obyčejně slouží špulka k navinutí něčeho dlouhého, pevného, někdy i křehkého. Podobnou filozofii po řadu let razí 21 obcí snažících se o společný rozvoj regionu. Dnes je známo, že jde o rozsáhlejší spolupráci obcí, škol, spolků, široké veřejnosti a mnoha dalších organizací usilujících o rozvoj venkovského prostoru.

Financování projektu je z dnešního pohledu velmi ojedinělé. Jde o vícezdrojové financování. Část prostředků vynaložily obce, další část tvořila dotace, mikroregionu CHOPOS se navíc podařilo oslovit společnosti WIFCOM a.s. poskytující bezdrátový internet a regionální Rádio Sázava, které do projektu vložily nemalé prostředky. Další prostředky poskytla velmi početná skupina dárců. Jsou to lidé žijící, působící v regionu, které rozhledna Špulka pozitivně oslovila. Díky této nemalé podpoře má projekt mnohem větší dopad. Ze všech dárců je postupně vytvářena „Venkovní kronika“ o lidech, spolcích, sdruženích, školách, firmách, zkrátka o všech, co podpořili Špulku. Ještě dnes má každý šanci zanechat po sobě nesmazatelnou stopu v regionu. Lze očekávat, že mnoha lidmi podpořená Špulka s kamennou mapou, naučnou stezkou a „Venkovní kronikou“ se stane novým symbolem, který posílí v místních lidech hrdost a sounáležitost s regionem.“

Ing. Miroslav Kratochvíl, manažer svazku obcí CHOPOS

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com