Stavební úřad – vyřizujeme

Stavební úřad Divišov

Horní náměstí 21

257 26 Divišov

Olga Hořtová
Tel.: 317 855 400
hortova@divisov.cz

PROVOZNÍ HODINY
podatelna

Pondělí 8-11 12-17 h
Úterý 8-11 12-15 h
Středa 8-11 12-17 h
Čtvrtek 8-11 12-15 h
Pátek 8-11 12-14 h

ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí 8-11 12-17 h
Středa 8-11h 12-17 h


ÚŘAD MĚSTYSE DIVIŠOV ODBOR STAVEBNÍ-STAVEBNÍ ÚŘAD vykonává

státní správu na úseku územního a stavebního řízení; je obecným stavebním úřadem.

Správní území:

Městys Divišov

 • k.ú. Divišov u Benešova
 • k.ú. Dalovy
 • k.ú. Křešice u Divišova
 • k.ú. Lbosín
 • k.ú. Měchnov (Šternov)
 • k.ú. Zdebuzeves (Radonice)

 

Městys Český Šternberk

 • k.ú. Český Šternberk

Obec Drahňovice

 • k.ú. Drahňovice

Obec Litichovice

 • k.ú. Litichovice

Obec Třebešice

 • k.ú. Třebešice u Divišova

Obec Slověnice

 • k.ú. Slověnice

Obec Bílkovice

 • k.ú. Bílkovice (Takonín, Moravsko)

Obec Všechlapy

 • k.ú. Všechlapy nad Blanicí

Metodicky je podřízen příslušnému odboru Krajského úřadu Středočeského kraje se sídlem

Zborovská 11, 150 21 Praha 5, který je zároveň odvolacím orgánem.


ODBOR STAVEBNÍ MĚSTYSE DIVIŠOV VYKONÁVÁ ČINNOSTI:

ve správním území pověřeného úřadu Městyse Divišov vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:

• územní řízení a územní rozhodování

• povolování staveb, změn staveb a udržovacích prací

• povolování terénních úprav

• kolaudace, resp. užívání staveb

• povolování změn v užívání staveb

• dohled nad stavem staveb

• nařízení nezbytných úprav

• nařízení a povolování odstranění staveb

• nařízení zabezpečujících prací

• nařízení k vyklizení staveb

• výkon státního dozoru

• ukládání sankcí za přestupky proti stavebnímu řádu

• ukládání sankcí za spáchání správního deliktu proti stavebnímu řádu


 

VYHLÁŠKA ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

VYHLÁŠKA ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

VYHLÁŠKA ze dne 26. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů


ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS

OHLÁŠENÍ STAVBY

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora

OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY

OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ

Žádost o potvrzení účelu existence stavby ve smyslu § 125 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com