Struktura úřadu městyse

Starosta Mgr. Zdeněk Pekárek 317855225 pekarek@divisov.cz
1. místostarosta Stanislav Dvořák    
2. místostarosta Mgr. Petr Lunga 602103641 lunga@zsdivisov.cz
Hlavní účetní Jana Jeřábková 317855251 jerabkova@divisov.cz
Matrika, podatelna, pokladna Marcela Ottlová 317855282 ottlova@divisov.cz
Podatelna, mzdová účetní Bc. Marie Zvárová 317 855 225 zvarova@divisov.cz
Pohledávky, smlouvy Ing. Alena Švideková 605 353 357 svidekova@divisov.cz
       
Stavební úřad Ing. Pavlína Seligerová

Olga Hořtová

317855400 seligerova@divisov.cz

hortova@divisov.cz

Pověřenec GDPR Mgr. Pavel Goby 601 376 380 pgoby@chopos.cz
Zástupce pověřence GDPR Ing. Miroslav Kratochvíl 777 193 556 kratochvil@chopos.cz