Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je otevřen od dubna do října sobotu od 9-12 hodin, od listopadu do března každou lichou sobotu od 10-12 hodin. Na sběrném místě je možno odložit objemný směsný odpad, kovový šrot, bioodpad, elektrozařízení, ošacení (čisté a zabalené).

Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání aodstraňování komunálních odpadů vznikajících na území městyse Divišov