Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou

Adresa: U Haltýře 359, 257 26 Divišov

Vedoucí DPS: Jaroslava Vlčková

Telefon: 724 183 941

Email: dpsdivisov@seznam.cz

Přílohy:

Pokyn rady městyse k přidělování bytů v DPS

Žádost byt-DPS (Word)

Žádost_byt-DPS

Vyjádření lékaře (Word)

lékar-vyjadreni