Monthly Archives: Srpen 2015

Strategie rozvoje městyse Divišov na období let 2015 a dále

Vážení občané, Zastupitelstvo městyse Divišov na svém posledním zasedání schválilo zpracování Strategie rozvoje Městyse Divišov na období let 2015 a dále. Jedním z cenných zdrojů při zpracování jsou Vaše názory podněty a připomínky. Tímto se na Vás obracíme s dotazníkem komunitního plánování. Dotazník byl distribuován v posledním vydání Zpravodaje nebo jej můžete vyplnit elektronicky zde.…
Číst více ...

Přerušení dodávky elektřiny v Radonicích 22.9.2015

ČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb., týkající se: Radonice     termín:   22.9.2015       od-do:    08:00 - 15:00 Bližší informace o lokalitách dotčených touto odstávkou jsou k dispozici  na webové adrese http://www.cezdistribuce.cz/cs/technicky-dispecink/planovane-odstavky.html
Číst více ...