Poslední příspěvky od Petr Lunga

Nový pavilon Mateřské školy Divišov

Od ledna 2019 do dubna 2020 probíhala výstavba nového pavilonu naší mateřské školy v Divišově. Dotační prostředky z evropských fondů, které poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj, prostřednictvím Místní akční skupiny Posázaví, konkrétně z Programového rámce IROP - Vzdělávání, ve spolupráci se svazkem obcí CHOPOS, jehož je městys Divišov dlouholetým členem, pokryly velkou část celkových nákladů na výstavbu. Tyto…
Číst více ...

Práce na vodovodu CHOPOS pokračují

Společná investiční akce několika obcí ze svazku Chopos – výstavba vodovodu je v plném proudu. Od 11.5. budou zahájeny práce i na hlavním vodovodním řadu v místní části Křešice. Prosíme dbejte zvýšené opatrnosti v okolí stavby.
Číst více ...

Důležitá informace

Každý občan městyse Divišov starší 60 let, obdrží respirátor KN95 / FFP2, bez výdechového ventilu. Tento respirátor chrání jak osobu užívající respirátor, mnohonásobně více než rouška, ale také chrání okolí v případě, že by osoba mající respirátor byla nakažena. Distribuci respirátorů zajistí hasiči. Prosíme, pokud budete nuceni opustit své domovy a pohybovat se na veřejnosti, noste…
Číst více ...

Příruční dezinfekce a domácí roušky

Městys pro své občany zajistil po vlastní ose, několik desítek litrů účinné dezinfekce, která je stále velice nedostatkovým zbožím. Každý občan obdrží osobní 50 nebo 110 ml. lahvičku s rozprašovačem naplněnou dezinfekcí na ruce. Tento obsah každému při každodenním používání vydrží na několik dnů. Mějte na paměti:   Přenos koronaviru COVID-19 je možný také např. po podání…
Číst více ...

Nařízení vlády ze dne 18.3.2020

Vláda ČR nařídila od dnešní půlnoci 18.3.2020 všem osobám povinnost nosit jakoukoliv ochranu dýchacích cest při pobytu mimo domov, od čtvrtka  19.3.2020 mezi 10 a 12 hodinou mohou nakupovat v obchodech pouze lidé nad 65 let. Městys má již přes týden požadavek u nadřízených orgánů na dodání roušek  pro své občany, ale stejně jako v celé…
Číst více ...

Opatření z mimořádného jednání rady městyse

Na mimořádném jednání rady městyse 16.3.2020 byla z důvodu šíření koronaviru přijata tato opatření: 1) Rada městyse schválila od 18.3.2020 omezení provozu MŠ Divišov a to v rozsahu zajištění provozu pouze pro děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni v profesích, zajišťujících nezbytný chod státu v nouzovém stavu nebo profesích, jejichž omezením by došlo k ohrožení důležitých…
Číst více ...

Poslední komentáře od Petr Lunga

Zatím žádný komentář od Petr Lunga .