Monthly Archives: Červen 2017

Rozšíření veřejného osvětlení v ulici Třemošnická

V rámci dalšího rozšiřování a rekonstrukce veřejného osvětlení přibyly dva sloupy v ulici Třemošnická. Došlo tak ke zvýšení viditelnosti v těchto místech, především pro vozidla jedoucí od Třemošnice a chodce pohybující se v blízkosti křižovatky s ulicí Na Sídlišti.
Číst více ...

Nová střecha na obecním domě ve Lbosíně

Dosluhující stará střešní eternitová krytina na obecním domku ve Lbosíně, byla nahrazena novou krytinou. V rámci rekonstrukce, byla také zrušena elektrická přípojka, vedená ze sloupu na nástřešní sloup na budově a byla nahrazena zemním vedením přípojky.
Číst více ...