Monthly Archives: Listopad 2018

Obnova památníku obětem 1. světové války ve Zdebuzevsi

Stávající památník ve Zdebuzevsi, který byl již  v havarijním stavu, byl obnoven. Byl vybudován nový betonový základ, na kterém je nový památník postaven. Jako vhodný materiál pro realizaci památníku byla vybrána vápenická žula. Jednotlivé díly památníku jsou propojeny nerezovými čepy. Pohledové plochy architektury jsou jemně štokovány.  Z čelního pohledu je ve středovém sloupci osazen znak 1. československé republiky…
Číst více ...

Výsadba nových alejí a obnovení polní cesty

V rámci dotační  podpory z Ministerstva životního prostředí, mohl městys Divišov realizovat obnovu aleje a polní cesty vedoucí z ulice Na Vyhlídce, až k litichovskému křížku. Opatření se skládá ze založení jednostranné aleje s příměsí keřových pásů.  Bylo vysazeno celkem 28 jabloní, 17 hrušní a 7 třešní. Mezi dřeviny byly nepravidelně umístěny oplocenky s keři  konkrétních druhů, např. kaliny obecné, růže…
Číst více ...

Revitalizace zeleně ul. Závodní a Na Sídlišti

V průběhu podzimních měsíců je dokončována I. a II.etapa revitalizace zeleně v ul. Závodní a Na Sídlišti, před bytovými domy. Na začátku zahájení prací byly, dle výsledku dendrologického průzkumu odstraněny některé stávající dřeviny a zbylé dřeviny byly ošetřeny. Došlo ke srovnání terénu, vytvoření nových mlatových povrchů, výsevu nových trávníků a výsadbě více než pěti tisíc nových rostlin. V rámci…
Číst více ...

Nově zřízená autobusová zastávka Divišov – Vrcha.

Po několika letech změn projektů a příprav, byla dokončena realizace autobusové zastávky v ul. Šternberská - Vrcha. V jarních měsících 2019 bude ještě dostavěna čekárna ve stejném stylu jako čekárna v ul. Benešovská – Rafanda. První autobusy na zastávce Vrcha, by zde podle sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje a ČSAD, měly pro cestující zastavovat ode dne 9.12.2018, kdy…
Číst více ...