Nová kanalizace v lokalitě k Čengrovce dokončena

Hlavní kanalizační řad byl nově rozšířen do lokality k Čengrovce, v rámci stavby byl realizován taktéž hlavní vodovodní řad a provedeny práce na povrchové úpravě cesty.V upravené cestě byl uložen betonový žlab, pro svod povrchové vody, která při deštích stékala z polí na hlavní silnici č.113.