AktualityObčanÚvod

Nový povrch na komunikaci II/111

Vážení spoluobčané,

na nově rekonstruovaném úseku pozemní komunikace II. třídy č. 111 v Divišově (nový povrch) bylo nově vyznačeno vodorovné dopravní značení, které by však mělo být doplněno adekvátním svislým značením.

Z výše uvedeného důvodu prosím dbejte jakožto řidiči vozidel (motorových i nemotorových) momentálnímu stavu a zvýšené opatrnosti při průjezdu křižovatek v Divišově tak, aby nedošlo  k přestupku na úseku dopravy případně újmě na zdraví a majetku.

Nesoulad svislého a vodorovného dopravního značení v Divišově je například ve směru od náměstí na Český Šternberk na většině křižovatek, kde nejsou dopravní značky označující hlavní komunikaci. Tím by zde měla momentálně platit přednost zprava. Dále středové vodorovné značení (podélná čára souvislá) v křižovatkách (odbočení nad kostelem, odbočení do ulic Na Malé Straně, Na Potoce, Na Vrších) je toto dopravní značení momentálně zakázáno přejíždět nebo nákladem přesahovat.

Rekonstrukci nového povrchu vozovky prováděl vlastník komunikace a to Středočeský kraj.

Na celý výše uvedený stav byl písemně upozorněn příslušný silniční správní úřad a věc vstoupila do řešení, které by mělo v brzké době přinést napravení a dopravní značení, které odpovídá zákonným parametrům.

Děkujeme za pochopení.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com