Aktuality

Přechod pro chodce na Tyršově náměstí u zastávky BUS

Vážení spoluobčané,

jistě jste si všimli, že v souvislosti s obnovou vodorovného dopravního značení na nově položeném asfaltu v Divišově, nám bohužel „zmizel“ také jeden přechod pro chodce, na Tyršově náměstí u zastávky autobusu.

Opětovné vyznačení přechodu pro chodce na tomto místě, nebylo žadateli ( Krajské správě a údržbě silnic) schváleno Policií ČR z důvodu, že dle platných norem pro přechody pro chodce, platí jedno podstatné pravidlo a to, že délka přechodu pro chodce může být max. 7 metrů, v odůvodněných případech na základě vyjímky 8 metrů. Přechod pro chodce na tomto místě měl 9,2 metru.

Jelikož probíhá z důvodu zvyšování bezpečnosti chodců v celé republice tzv.inventura přechodů pro chodce, kdy nevyhovující přechody budou muset být na žádost Policie ČR odstraněny, nebo přebudovány tak, aby odpovídaly platným normám, skončila také doba, kdy byly stávající přechody, které neodpovídaly platným normám, obnovovány se souhlasem Policie ČR.

Městys Divišov, na základě výše uvedeného, nechal vypracovat projektovou dokumentaci na opětovné vyznačení přechodu pro chodce, kdy samozřejmě budou muset být provedeny stavební úpravy místa přechodu, tak aby budoucí přechod pro chodce byl příslušnými orgány schválen a odpovídal platným normám.

Je však zřejmé, že po dobu, než bude vypracován projekt a hlavně, než budou vydána veškerá povolení a provedeny stavební úpravy, budeme na tomto místě bez přechodu pro chodce.

Prosíme, poučte především děti, že přechod u zastávky autobusu na Tyršově náměstí v současné době není, tedy řidiči vozidel nejsou povinni umožnit chodci bezpečné přejití vozovky, tak jako tomu je na vyznačeném přechodu pro chodce.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com