Aktuality

Přerušení dodávky pitné vody – Divišov + Dalovy 15.11.2019

Dne 15.11.2019 dojde k úplnému přerušení dodávky pitné vody všem odběratelům městyse Divišov a Dalovy. Důvodem odstávky je čištění části vodovodního řadu v ulici Šternberská, Benešovská a Na Potoce. Předpokládané zahájení odstávky je 15.11. 10.00 hodin a předpokládané ukončení odstávky 15.11. 18.00 hodin.

Nouzové zásobování bude zajištěno provozovatelem vodovodní sítě VHS Benešov, s.r.o. umístěním několika vlečných cisteren a mobilní cisternou, projíždějící obcí po celou dobu odstávky.

Přerušení dodávky pitné vody z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací, je provozovatel povinen oznámit odběratelům alespoň 15 dnů předem. Po předběžné dohodě s OÚ zajistí oznámení odběratelům Městys Divišov prostřednictvím SMS Infokanálu, webových stránek, obecních vývěsek. Významní odběratelé, firmy apod. budou ze strany VHS Benešov obesláni dopisem.

Závěrem upozorňujeme, že po čištění potrubí je nutné odkalení celého vodovodu, což může trvat i několik hodin a může to mít vliv na kvalitu dodávané pitné vody během zprovozňování vodovodu. Provozovatel vodovodu VHS Benešov, s.r.o. se bude snažit minimalizovat negativní dopad na odběratele.

Kontaktní osoba: Jiří Hlavnička -tel. 724431947, vedoucí střediska Vlašim

 Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

Černoleská 1600

256 13 Benešov

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com