Vývěsky – plakátovací plochy

Celkem tři kusy nových vývěsních tabulí byly umístěny do ul. Na Spravedlnosti, ul. Dalovská a ul. Na Vrších.