Aktuality

Zápis do MŠ Divišov

Podle zákona č.561/2004 Sb. §34, ve znění novely č.178/2016 Sb. vyhlašuje ředitelka MŠ Divišov, ZÁPIS dětí do Mateřské školy Divišov, okres Benešov na školní rok 2018 / 2019
ve středu 9.května 2018 ve II.třídě MŠ
od 13.00 do 16.00 hodin.
K zápisu si s sebou přineste :
1. Občanský průkaz (k ověření trvalého pobytu)
2. Rodný list dítěte

Zápis bude rozdělen do 3 částí:
1. Podání – Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání :
ve středu 9.5.2018
Přihláška bude vydána při zápise, popřípadě si ji můžete vytisknout
z webových stránek www.msdivisov.webnode.cz nebo www.divisov.cz.
Vyplněnou žádost předá zákonný zástupce osobně – k rukám ředitelky školy.
Zákonný zástupce dostane přiděleno registrační číslo.
2. Odevzdání potvrzeného „Evidenčního listu“ pediatrem
do 25.5.2018
3. Informace o přijetí / nepřijetí / dítěte do mateřské školy
Seznam přijatých / nepřijatých / dětí bude vyvěšen na prosklených
dveřích školy a web.stránkách MŠ. Předpokládaný termín zveřejnění
je stanoven na den: 6 . 6.2018
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů do : 20.6.2018
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě
doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si rodiče vyzvednou
u ředitelky MŠ osobně, popřípadě bude zasláno poštou.
Všechny žádosti budou posuzovány podle stanovených kritérií.

Informace o povinném předškolním vzdělávání

kritéria 2018

Přihláška do MŠ 2018

Informace k zápisu 2018

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com