Zpevněná plocha pro kontejnerové stání u sběrného místa

Kontejnerové stání u sběrného místa v Divišově doznalo změn, došlo ke zvětšení plochy a celá plocha byla nově vydlážděna. Zároveň došlo k navýšení počtu kontejnerů na plasty a papír.