Kategorie: Úřad městyse

Informace ke kontrolám kotlů

Informace pro občany: Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17…
Číst více ...

Revitalizace náměstí v Divišově

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, Zastupitelstvo městyse Divišova navazuje na přibližně desetileté úsilí svých předchůdců o úpravu náměstí v Divišově. Současná koncepce náměstí, vzniklá ve výjimečné poválečné společensko- politické situaci, již projevuje jistá omezení. Chybí zejména větší volný prostor pr o nejrůznější aktivity, které k náměstí - jedinečnému typu veřejného prostoru - historicky i společensky patří. Podoba této koncepce…
Číst více ...

Upozornění nejen pro řidiče

Na základě žádosti městyse Divišov byla stanovena Městským úřadem Benešov ,,Místní úprava provozu na pozemních komunikacích“, kde předmětem tohoto stanovení byla změna svislého dopravního značení na místních komunikacích. Na základě tohoto stanovení, městys Divišov nechal odstranit staré dopravní značení a následně umístil na předmětné komunikace nově stanovené svislé dopravní značení, kde konkrétně se jedná o toto: 1) Místní komunikace…
Číst více ...