AktualityObčanÚřad městyseÚvod

Revitalizace náměstí v Divišově

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo městyse Divišova navazuje na přibližně desetileté úsilí svých předchůdců o úpravu náměstí v Divišově.

Současná koncepce náměstí, vzniklá ve výjimečné poválečné společensko-
politické situaci, již projevuje jistá omezení. Chybí zejména větší volný prostor pr o nejrůznější aktivity, které k náměstí – jedinečnému typu veřejného prostoru – historicky i společensky patří. Podoba této koncepce byla v dlouhém období svého vývoje postupně narušována nutnými rekonstrukcemi inženýrských sítí a různými dílčími úpravami.

Svou stopu zanechal také čas, naše náměstí nezdobí ušlechtilá patina, ale hyzdí jej zchátralost. Divišovské dvounáměstí není jen nesjvrchovanějším veřejným prostorem samotného Divišova, ale též centrem celé oblasti Divišovska. Je místem setkávání, sídlem institucí, služeb, obchodů i uzlem historických cest. Je proto na místě věnovat mu výjimečnou pozornost.

Zastupitelstvo si je vědomo, že veřejnost, instituce i další zúčastnění jsou vůči tomuto záměru mimořádně citliví. Proto přistoupilo k dalšímu kroku při realizaci projektu, až na základě opakovaného projednávání dalšího postupu a připomínkování ve svém plénu.

Na následujících stranách se můžete seznámit s architektonickou studií komplexní úpravy – novou koncepcí – Tyršova a Horního náměstí. Jejím autorem je kancelář Prokš Přikryl architekti. Jedná se o aktualizovaný a dopracovaný návrh, který zvítězil v urbanisticko-architektonické soutěži uspořádané městysem v roce 2010 podle soutěžního řádu a pod dohledem České komory architektů. Soutěžilo celkem 38 návrhů.

Své případné podněty, postřehy, připomínky a názory zasílejte písemně na adresu městyse Horní náměstí 21, 257 26 Divišov nebo elektronicky na podatelna@divisov.cz, a to nejpozději do 31. 8. 2016. Nashromážděné reakce poté společně prodiskutujeme na veřejné schůzi za účasti autorů studie. O termínu a místě konání schůze Vás budeme včas informovat. Se studií se můžete seznámit také v Divišovském zpravodaji a na velkoformátových panelech vystavených v radnici – na chodbě v 2.podlaží.

Bude-li každý z nás nekompromisně prosazovat svůj pohled na věc, nebude možné v tomto důležitém projektu pokračovat. Určitá velkorysost a velkodušnost všech zúčastněných je zcela nezbytná. Usilujme tedy společně o věcnou a konstruktivní diskusi nad předloženou studií, abychom došli společného cíle – příjemného a účelného veřejného prostoru.

DIV_text-vystava

DIV_C.02_2016-06-08 dopravni_B1 (1) DIV_C.04_2016-06-08_nadhled DIV_C.03_2016-06-08 koordinacni_B1 (1) DIV_C.05_2016-06-08 vizu_01_B1 (1) DIV_C.07_2016-06-08_mobiliar DIV_C.06_2016-06-08 vizu_02_B1 (1)

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com