Projekt PŘÍSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DIVIŠOVĚ

V rámci projektu byla realizována přístavba jídelny základní školy a zakoupeno 20 stolů a 85 židlí. Díky realizaci projektu vznikla nová jídelna pro 123 strávníků včetně vybavení. Přínosem je větší prostor jídelny včetně nového vybavení pro větší počet strávníků, kratší čekací doba na oběd, klidnější a pohodlnější stravování žáků i zaměstnanců školy.