AktualityObčanÚvod

Zápis do 1. ročníku

Podle zákona č. 561/2004 Sb. §36 a §37, ve znění novely 82/2015 Sb. vyhlašuji:

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ve středu 3.února 2016 od 13 do 17 hodin v pavilonu prvního stupně školy, náhradní termín: středa 10.února 2016 od 15:15 do 17 hodin v ředitelně školy.

Další informace:

  • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které k 31.8.2016 dosáhne věku 6 let, k zápisu k povinné školní docházce, (dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.)
  • o možnosti odkladu povinné školní docházky budete informování při zápisu
  • přineste s sebou, prosím, Váš občanský průkaz a rodný list dítěte
Těšíme se na vás.
Mgr. Petr Lunga
ředitel
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com