AktualityObčanÚvod

Nový pavilon Mateřské školy Divišov

Od ledna 2019 do dubna 2020 probíhala výstavba nového pavilonu naší mateřské školy v Divišově.

Dotační prostředky z evropských fondů, které poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj, prostřednictvím Místní akční skupiny Posázaví, konkrétně z Programového rámce IROP – Vzdělávání, ve spolupráci se svazkem obcí CHOPOS, jehož je městys Divišov dlouholetým členem, pokryly velkou část celkových nákladů na výstavbu. Tyto náklady dosáhly částky 14 mil. Kč, z toho dotace tvořila 9,5 mil. Kč.

Stavbou nového pavilonu, došlo k rozšíření naší školky o 2 nové učebny, které mají celkovou kapacitu 44 dětí. Učebny pro malé ježky a sovičky, jak byly pojmenovány, tak rozšířily stávající zvířecí názvy tříd v naší školce a ke  koťatům, žábám, motýlům, myškám a beruškám, tak přibyli noví kamarádi.

Mateřská škola bude mít tedy od ročníku 2020/2021 celkovou kapacitu 133 dětí. Díky této stavbě, bude také zrušeno stávající odloučené pracoviště MŠ, které využívalo prostory v Základní škole pro umístění jedné ze svých tříd.

Nový pavilon je se stávajícím objektem školky propojen probarveným spojovacím krčkem a taktéž je vybaven plošinou pro zajištění bezbariérového přístupu pro případ, že by školku navštěvovalo dítě s omezenou schopností pohybu. Nový pavilon bude mít taktéž extenzivní zelenou střechu, tedy střechu pokrytou různými druhy nízkorostoucích rostlin.

Přejeme dětem, aby se jim v této nové části školky líbilo a hezky se jim tam připravovalo na svoje budoucí školní povinnosti.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com